Bộ sưu tập sản phẩm theo màu sắc: xanh, đỏ, vàng, tím,   

1.300.000 VNĐ