Các sản phẩm liên quan

Được thiết kế theo hình đĩa tròn cắt từ đá trắng tự nhiên nguyên khối với đường kính 19cm và giá đỡ cắt từ đá trắng tự nhiên nguyên khối 17cm x 5cm x 7cm. Trên các phiến đá là câu chữ truyền tụng trong dân gian về ứng xử nhân nghĩa người Việt...